© 2017 AKITA della Verde Umbria
Via Pietrauta 16 06036 Montefalco (Perugia)
cell 347 1067689
www.akitadellaverdeumbria.it – bbmontefalco@libero.it